Skip to main content

INCREASE
TEXT SIZE

DECREASE
TEXT SIZE

RESET
TEXT SIZE

CHANGE
CONTRAST
Student Finance England Student Finance Wales

Arranging a needs assessment for Disabled Students' Allowances

Were you directed here from www.dsa-qag.org.uk ?

The Disabled Students Allowances Quality Assurance Group (DSA-QAG) ceased trading 20 December 2019 and their website has now closed.

Information for students

If you’ve received a letter from Student Finance England or Student Finance Wales advising that you've been approved funding for Disabled Students’ Allowances, you'll need to arrange a needs assessment appointment.


Find your nearest needs assessment centre


Please note: Student Loans Company Limited (SLC) is not replacing or adopting the functions of DSA-QAG or in any way providing services previously provided by DSA-QAG.
A gawsoch eich cyfeirio yma o www.dsa-qag.org.uk ?

Gorffennodd Grŵp Sicrhau Ansawdd y Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA-QAG) fasnachu ar 20 Rhagfyr 2019 ac mae eu gwefan bellach wedi’i chau.

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Os ydych chi wedi derbyn llythyr gan Student Finance England neu Gyllid Myfyrwyr Cymru’n rhoi gwybod bod cyllid wedi’i gymeradwyo i chi am Lwfansau Myfyrwyr Anabl, bydd angen i chi drefnu apwyntiad asesu anghenion.


Dod o hyd i’ch canolfan asesu anghenion agosaf


Sylwch: Nid yw’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr Cyf (SLC) yn disodli nac yn mabwysiadu swyddogaethau DSA-QAG nac yn darparu mewn unrhyw ffordd wasanaethau a ddarparwyd yn flaenorol gan DSA-QAG.